Centrum žilní chirurgie Kojetín
náměstí Republiky 905
Kojetín
752 01

MUDr. Pavel Matoušek, Ph.D.
tel.: 581 701 180
mobil: 602 775 626
mail: zilnichirurgie@zilnichirurgie.cz

zobrazit větší mapu

XXIII. lékařské sympozium v Kojetíně


Centrum žilní chirurgie Kojetín

V letošním roce se XXIII. Lékařské sympozium uskutečnilo v prostorách Pivovarského hotelu v pátek dne 29. listopadu. Po slavnostním zahájení jeho organizátorem, MUDr. Pavlem Matouškem, Ph.D. následoval bohatý odborný program. Program byl členěn do čtyř přednáškových bloků. Své zkušenosti a poznatky ze svých odborností zde představili lékaři z různých oborů medicíny.

Zastoupena byla chirurgie, interní lékařství, ortopedie, plastická chirurgie, patologie, kožní lékařství, lymfologie, urologie, úrazové chirurgie. Taktéž jsme se seznámili s nejnovějšími poznatky a možnostmi léčby chronických ran a bércových vředů. Zajímavé a aktuální byly přednášky i s novinkami v lékařském právu.

Svůj prostor na sympoziu mají jako vždy i farmaceutické firmy a výrobci léčebných a ortopedických pomůcek, které prezentují své výrobky formou krátkých sdělení a workshopů. Odborný program byl ukončen v 18 hodin a následoval raut a společenský večer s hudbou. Za hladkým a příjemným průběhem celé akce se skrývá práce mnoha ochotných a obětavých lidí. Přispění každého jednotlivce pomohlo k zajištění velmi kvalitní úrovně sympozia. Poděkování patří všem aktivním účastníkům z řad lékařů a zdravotních sester. Obsluha audiovizuální technika pod vedením Ing. J. Stona byla bezchybná.

Je nutno ocenit vysokou úroveň cateringových služeb Pivovarského hotelu, zajištění prostor a profesionální organizaci personálu hotelu v čele s paní Dohnalovou. Nemohu opomenout farmaceutické firmy, které přispěly k zajištění akce formou svých sponzorských darů.

Takže máme před sebou celý rok k načerpání nových zkušeností a poznatků. Rok pro další nápady, inovace, podněty...

Těším se na společné setkání v roce 2020.

Pavel Matoušek


XXIII. lékařské sympozium v Kojetíně    XXIII. lékařské sympozium v Kojetíně    XXIII. lékařské sympozium v Kojetíně   

XXIII. lékařské sympozium v Kojetíně    XXIII. lékařské sympozium v Kojetíně    XXIII. lékařské sympozium v Kojetíně   

XXIII. lékařské sympozium v Kojetíně

08.11.2021 XXIV. lékařské sympozium

V pátek 26.11.2021 se v Kojetíně uskuteční tradiční XXIV. lékařské sympozium s postgraduální tématikou KAZUISTIKY - VARIA.

Pozvánka a odborný program
Přihláška